1800'lerde Alp dağları'na çıkmaya cesaret eden ve başaran Patrice Francaise'in kimselerin bilmediği çok özel hikayesi, aynı zamanda  markamızın doğuş hikayesi...

Patrice Francaise, dünyanın en yüksek dağlarından olan Alp'e çıkarken ondan günlerce haber alınamadı, birçok kişi onun bu zirveye çıkamayacağından emindi...

Soğuk hava, dik tepeler, zorlu şartlar, tek başına olmak...
Patrice, yoğun fırtınada hiçbir şey göremediği için zirvenin nerede olduğunu da bulamıyordu. derken küçük bir patikadaki  çok yoğun bir koku, yönünü bulmasını sağladı. O benzersiz koku onu zirveye giden yola yönlendirmişti.


Dünyanın en özel ve nadide noktalarından topladığı bitkilerin aromatik özleri,  sizi bir bazen bir dağın zirvesine, bazen rüzgarlı bir akşam üstüne, bazen de gizemli bir geceye davet ediyor.

1800'lerde Alp dağları'na
çıkmaya cesaret eden
ve başaran Patrice Francaise'in
kimselerin bilmediği çok özel hikayesi,
aynı zamanda

markamızın doğuş hikayesi...

Patrice Francaise,
DÜNYANIN EN YÜKSEK DAĞLARINDAN
OLAN Alp'e ÇIKARKEN
ONDAN GÜNLERCE HABER ALINAMADI,
BİRÇOK KİŞİ ONUN BU ZİRVEYE
ÇIKAMAYACAĞINDAN EMİNDİ...

Soğuk HAVA, DİK TEPELER,
ZORLU ŞARTLAR, TEK BAŞINA OLMAK...
Patrice, YOĞUN FIRTINADA HİÇBİR ŞEY GÖREMEDİĞİ İÇİN
ZİRVENİN NEREDE OLDUĞUNU DA BULAMIYORDU.
Derken KÜÇÜK BİR PATİKADAKİ

çOK YOĞUN BİR KOKU, YÖNÜNÜ BULMASINI SAĞLADI.
O BENZERSİZ KOKU ONU ZİRVEYE GİDEN YOLA YÖNLENDİRMİŞTİ.

O ÇOK ÖZEL KOKUNUN
KAYNAĞI GENTIANA BİTKİSİYDİ.


PATRiCE FRANCAiSE, GENTiANA BİTKİSİYLE
TANIŞTIĞINDAN BERİ KENDİNİ,
BAŞ DÖNDÜRÜCÜ, UNUTULMAZ, İZ BIRAKAN
VE BENZERSİZ KOKULAR TASARLAMAYA ADADI.

DÜNYANIN EN ÖZEL VE NADİDE NOKTALARINDAN
TOPLADIĞI BİTKİLERİN AROMATİK ÖZLERİ, 

SİZİ BAZEN BİR DAĞIN ZİRVESİNE,
BAZEN RÜZGARLI BİR AKŞAM ÜSTÜNE,
BAZEN DE GİZEMLİ BİR GECEYE DAVET EDİYOR.